12 februari 2018

Vakantieperiode februari

Tineke Oostijen is met vakantie en werkt weer maandag 19 febr.

Ellen IJspeert is 15 febr in de Staringstraat aan het werk, Ilse Tomassen werkt gehele week in Onder de Linden en Westerkade.

Spreek graag de voicemail in of mail voor afspraken naar info@praktijksonsbeek.nl

Vriendelijke groet

Therapeutisch Centrum Sonsbeek