Chinese acupunctuur

De Traditional Chinese Medicine (TCM) staat aan de basis van elke acupunctuurbehandeling. Vanuit deze basis kan een acupuncturist zich verder ontwikkelen.  Bij Chinese acupunctuur start elke behandeling met een vraaggesprek in combinatie met een tong- en polsanalyse. Op basis daarvan bepalen we hoe de behandeling eruit ziet. We hebben zeer ruime ervaring met de TCM.