Nieuwe lezingen Gezondheidscafe Onder de Linden

Poster gezondheidscafe voorjaar 2018

 

dinsdag 24 april 2018
OPVOEDING: IK GA HET ANDERS DOEN DAN MIJN OUDERS
WAT OUDERS ONBEWUST DOORGEVEN AAN HUN KINDEREN.
SYSTEMISCH ONDERZOEK IN GEZINNEN.
Grace Meurkes (Integratief kindertherapeut)
Hannie Bakker (Biografisch werker)

dinsdag 29 mei 2018
SPECIAL EDITION!! FILMAVOND: IN UTERO
BAANBREKENDE DOCUMENTAIRE FILM OVER HET LEVEN IN DE
BAARMOEDER EN DE IMPACT DAARVAN OP HET VERDERE LEVEN.
Kosten entree zijn €5
Reserveren verplicht via mail: gezondheidscafe@gmail.com