Zorgverzekeringen 2019

Op de website van de nederlandse vereniging voor acupunctuur kunt u de vergoedingen 
betreft acupunctuur in 2019 terugvinden!

https://www.acupunctuur.nl/pages/vergoedingenoverzicht

Opvallende wijzigingen 2019

In vergelijking met 2018 zijn veel polissen gelijk gebleven in vergoeding voor acupunctuur. Er zijn ook zorgverzekeraars die het bedrag per behandeling, per dag of per jaar naar beneden bijgesteld hebben.

Minder vergoeding
Avéro, AON, FBTO en Studenten Goed Verzekerd hebben voor twee van hun pakketten de maximale vergoeding per jaar verlaagd met € 100. ONVZ en VVAA maken geen onderscheid meer tussen artsen en niet-artsen wat de vergoeding betreft. Dat betekent wel een achteruitgang voor de artsen.

Positieve uitzondering
OZF heeft de maximale vergoeding per jaar in het pakket Compact verhoogd van
€ 200 naar € 350. Dat verdient een voorzichtig pluimpje.

Nieuwe speler en afvallers
Nieuwe speler op de markt in 2018, AON Verzekering, heeft nu ook IAK ingelijfd. Delta Lloyd is opgegaan in Nationale Nederlanden. PNO is creatief bezig geweest met de namen van de pakketten maar inhoudelijk is er niet veel veranderd.

Diverse complementaire behandelwijzen geschrapt
CZ, OHRA en Nationale Nederlanden vergoeden een aantal complementaire behandelwijzen, zoals orthomoleculaire therapie, helemaal niet meer.
Acupunctuur blijft gelukkig buiten schot.

NB: Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.